Arazi Ve Su Kaynakları Bilim Dalı

Tarımsal alanlardan sürdürülebilir bir biçimde daha fazla gelir elde etmek için arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve korunması bir zorunluluktur. Bu uzmanlık alanı, su kaynaklarına yönelik temel mühendislik bilgilerini kullanır ve bu kaynaklardan minimum bozulma ile etkin bir biçimde faydalanmayı sağlar.

Anabilim dalı içerisinde;

 • Bitki su gereksinimlerinin belirlenmesi
 • Sulama-drenaj sistemlerinin tasarımı
 • Hidroloji
 • Toprak erozyonunun kontrolü
 • Akarsu yataklarının iyileştirilmesine yönelik mühendislik yapılarının tasarımı
 • Rezervuarlara, taşkın kanallarına ve diğer kanallara ilişkin su kontrol yapılarının tasarımı, yapımı, işletilmesi ve bakımı
 • Kırsal çevrenin korunması ve kırsal görünümün geliştirilmesine yönelik kırsal alan fiziksel planlaması
 • Arazi toplulaştırması konuları yer almaktadır.

Ayrıca, bu uzmanlık alanı;

 • Havza yönetim planlaması
 • Ekoloji mühendisliği,
 • Yüzey ve yüzey altı su kaynaklarının korunması
 • Sulak alanların geliştirilmesi ve korunması
 • Diğer su kaynaklarına ilişkin konuları, arazi ve su kaynaklarına yönelik Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) tasarım ve kullanımını ve uzaktan algılama

konularını da kapsamaktadır.

 


Arş. Gör. HALİS SEÇME
Güncelleme : 7.05.2020 21:31:34