Ulusal Hakemli Dergi Yayınları

Doç. Dr. Ali Beyhan UÇAK

 1. UÇAK ALİ BEYHAN,ÇİL A NURAN,M DURAK TÜYSÜZ,ŞAHİN HAYRİ,EKİN ŞARLI (2017).  Su Stresine Toleranslı Yer fıstığı (Arachis hypogaea) Hatlarının Belirlenmesi.  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, 20, 246-251., Doi: 10.18016/ksudobil.349225 (Kontrol No: 3683734)                     
 2. UÇAK ALİ BEYHAN (2017).  Identification of Water Usage Efficiency for Corn (Zea mays L.) Lines Irrigated with Drip Irrigation Under Green House Conditions as Per Plant Water Stress Index Evaluations.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4, 1-1., Doi: 10.19159/tutad.300398 (Kontrol No: 3632520)      
 3. UÇAK ALİ BEYHAN,Tugay Ayaşan,TURAN NİZAMETTİN (2016).  Yield  Quality and Water Use Efficiencies of Silage Maize as Effected by Deficit Irrigation Treatments.  Tukish Jornal of Agriculture -Food Science and Technology, 4(12), 1228-1239. (Kontrol No: 3158785)                       
 4. AYKANAT SAİT,UÇAK ALİ BEYHAN (2015).  ANIZ YAKMAYA ALTERNATİF BİR EKİM YÖNTEMİ DOĞRUDAN EKİM.  AKADEMİK TARIM VİZYON, 1(1), 21-24. (Kontrol No: 3634170)                      
 5. UÇAK ALİ BEYHAN,GENÇOĞLAN CAFER,DEĞİRMENCİ HASAN (2013).  Çukurova Koşullarında Doğrudan ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin ve Farklı Su Düzeylerinin  Mısırın Verim ve Diğer Parametreler Üzerine Etkisi (Doktora).  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 9(3), 193-200. (Kontrol No: 3632513)                    
 6. UÇAK ALİ BEYHAN,ERTEK AHMET,GÜLLÜ MUSTAFA,AYKANAT SAİT,AKYOL AHMET (2010).  Bazı İklim Parametrelerinin Çukurova da Yetiştirilen Mısır Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkileri.  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 9-19. (Kontrol No: 1006188)                     
 7. UÇAK ALİ BEYHAN,ALAGÖZ TANER,ATILGAN ATILGAN (2000).  Adıyaman Yöresi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Barınakların Yapısal Durumları ve Geliştirilme Olanakları.  ÇUKUROVA             ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ dERGİSİ, 15(3), 109-119. (Kontrol No: 1006194)

Doç. Dr. Mehmet Fırat BARAN

 1. KAYHAN, İ.E., BARAN, M.F., ÖZTEKİN, B., 2019 ,  Tarım Makinaları Kullanımında Meydana Gelen İş Kazalarının Tespiti ve Değerlendirilmesi (Kırklareli İli Örneği) ,  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 13 (1), 2019,14(1), …
 2. KİPRİTÇİ, A, BAYHAN, K., BARAN, M.F., 2018 ,  Karaman İlinde Dane Mısır Üreten İşletmelerin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi,  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 12 (1), 2018,14(1), 57-65.
 3. BARAN, M.F.,  AYDIN, B., KURŞUN,İ., KAYHAN,İ.E, BAYHAN, Y.ve DURGUT, M.R. 2016,  Trakya Bölgesinde Silajlık Mısır ve Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması,  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 12 (1), Sayfa, 69-77 , 2016.
 4. KOYUNCU. T, ENGİN.K.E., KAYA.,A.,İ., LÜLE,F., BARAN, M.F.,  YÜKÇÜ, N., SOĞUKPINAR, H. 2015,  Krom Bir Güneşli Su Isıtıcının Tasarımı, Yapımı ve Denenmesi,  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 11 Sayı : 1,  Sayfa, 61-68 , 2015.
 5. KOÇ, V., SANCAR, İ., BARAN, M.F.,  TAŞTAN, M.A. 2015,  Kayısı Çekirdeği Kabukları Kullanılarak Yalıtım Amaçlı Kompozit Malzeme Üretilmesi,  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 11 Sayı : 4,  Sayfa, 309-314 , 2015.
 6. BARAN, M.F., DURGUT, R.M., KAYHAN, İ. E., AYDIN, B.,  KURŞUN, İ., BAYHAN, Y.,2013,  İkinci  Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin  Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.yılı)  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 9 Sayı : 1 Sayfa35-42 , 2013. 

Doç. Dr. Burak SALTUK

 1.  Atılgan, A., Alagöz, T., SALTUK, B., Erkan, M. 2005. A Research on Determination of Temperature and Proportional Humidity Values in Winter Conditions in Curtain System Broiler Cluster in Adana Region, GAP IV. Agriculture Congress, September 21-23, Sanliurfa, 1639-1644.
 2.  Atılgan, A., Alagöz, T., SALTUK, B., Erkan, M. 2005. Current Status and Development of Fertilizer Storage in Animal Shelters, Ç.Ü.Z.F. Journal, 2005, 20 (2: 37-46)
 3.  SALTUK, B. Alagöz, T., 2006. Current Status, Problems and Development Possibilities of Plastic Greenhouses in Mersin Region, Ç.Ü.Z.F. Journal, 2006, 21 (1): 129-138
 4.  SALTUK, B.  Güğercin, Ö. 2014. Current Status of Mediterranean and Glass Covered Greenhouses and Criteria for Selection of Greenhouse Types. Çukurova university Journal of Science. Vol: 31 1-12 Adana, 2014
 5. SALTUK, B., Yucel, A., Atilgan, A., 2020 Determination of some Environmental Energy Requirements in Broiler Poultry Housing Fresenius Environmental Bulletin 29 (3), 1695-1702 (SCI-Exp) 
 6. AYDIN, Y., B. SALTUK., 2018. Siirt Yöresi Fıstık Yetiştiricilerinin Sulama Eğilimlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı:119-127,2018. ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi
 7. SALTUK, B., AYDIN, Y., Mikail, N., 2019. Siirt ve Antalya İlleri için Seraların Isı Gereksiniminin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. Mediterranean Agricultural Sciences (2019) 32(1) 73-78


 

 


Arş. Gör. HALİS SEÇME
Güncelleme : 2.09.2020 10:40:10