Tarımsal Yapılar Bilim Dalı

   Tarımsal faaliyetlerin temeli olan toprak ve su kaynaklarından;

  • Optimum düzeyde yararlanılması ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı
  • Geliştirilmesi ve gereken yerlerde ıslah edilmesi yanında, 

tarımsal üretimin çeşitli aşamalarındaki uygun çevre ortamının sağlanmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması

  • Projelenmesi ve yapımı
  • Tarımsal işletmelerin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmesi 

gibi tarımsal altyapıyı oluşturan konularda eğitim ve öğretim veren bir bilim dalıdır.

 

   Bölümde öğrencilerin tarımın mühendislikle ilgili problemlerini teorik ve matematiksel ifadelerle modellemesi ve bunu pratik mühendislik uygulamalarına aktarmasına büyük önem verilmektedir. Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümünde tarımsal eğitim ve araştırma dışında öğrencilerin bilişim teknolojisi uygulamalarında da profesyonel eğitime sahip olmasına çalışılmaktadır.

Arş. Gör. HALİS SEÇME
Güncelleme : 2.09.2020 10:44:59