Staj

Bölümümüz öğrencileri, üçüncü sınıf stajlarını Özel veya Kamuya ait kurumlarda yapabilmektedirler.
Bu stajlarla öğrencilerimiz;

 • Mesleği ile ilgili birimleri öğrenme 
 • Mesleği ile ilgili yapılan işlemleri anlama becerisi
 • İş yeri kurallarını öğrenme ve görev bilinci kazanımı 
 • Mesleği konusunda iş hayatını anlama becerisi 
 • Mesleği ile ilgili süreçleri kavrayabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisi 
 • Mesleği konusunda farklı sektörleri tanıma ve mesleki çevre edinme kazanımı
 • İletişim becerilerini geliştirme kazanımı
 • Disiplinler arası çalışma becerisi ve ekip çalışma becerisi 
 • Mesleği ile ilgili eksikliklerini farkına varma kazanımı 
 • Mesleğine yönelik bazı kararlar almasına yardımcı olunması 
 • Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili rapor yazma becerisi 

Gibi beceriler kazanarak meslek hayatına hazırlanmaktadırlar.
Arş. Gör. HALİS SEÇME
Güncelleme : 7.05.2020 23:06:30