Sci/Sci-E/Ssci/Ahci Dışındaki Uluslararası İndekslerde Taranan Yayınlar

Doç. Dr. Ali Beyhan UÇAK

 1. UÇAK ALİ BEYHAN (2019).  EFFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION LEVELS ON THE MEDITERRANEAN CORN BORER  (SESAMIA NONAGRIOIDES LEFEBVRE), EUROPEAN CORN BORER (OSTRINIA NUBILALIS HUBNER) POPULATIONS AND EFFECTS OF PROLINE CONTENT  IN CORN BORER PREFERENCES.  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28(11), 8117-8127. (Yayın No: 5780432)
 2. GENÇOĞLAN CAFER,GENÇOĞLAN SERPİL,NİKPEYMA YUSUF,UÇAK ALİ BEYHAN (2019).  DETERMINATION OF WATER-YIELD RELATIONSHIP OF COMICE PEAR (PYRUS COMMUNIS L.) VARIETY  IRRIGATED BY THE IRRIGATION AUTOMATION SYSTEM (IAS) BASED ON  PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC).  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28(4), 2433-2441. (Yayın No: 5833800)
 3. UÇAK ALİ BEYHAN,SALTUK BURAK (2019).  IDENTIFICATION OF MALTING BARLEY (HORDEUM VUL-GARE L.) GENOTYPES TOLERANT TO WATER STRESS.  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28(4A), 3441-3449. (Yayın No: 5833739)
 4. UÇAK ALİ BEYHAN,ERMAN MURAT,Oğuz abdulrezzak (2018).  Identification of Chickpea (Cicer arietinum.) Genotypes Tolerant to Water Stress.  Fresenius Environmental Bulletin, 27(11), 7634-7642. (Yayın No: 4562158)
 5. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2018).  The Indentification of Indicators in Tolerance of Biotic Stres Durability Determination in Maize Plant.  International Journal of Recent Development in Engineering and Technology, 7(12), 1-7. (Yayın No: 4581625)
 6. UÇAK ALİ BEYHAN (2018).  Identification of Sunflower (Helianthus Annuus L.) Genotypes Tolerant to Water Stress.  Tarım Bilimleri Dergisi, 24(3), 312-3222. (Yayın No: 3672146)
 7. UÇAK ALİ BEYHAN,KAPLAN CEVDET,İNAL BEHCET,GENÇOĞLAN SERPİL (2017).  Effects of Different Irrigation Levels On mediterranean Corn Borer (Sesamia nonagrioides Lefebvre) Populations and Effects of Fatty Acids In Corn Borer Preferences.  Fresenius Environmental Bulletin, 26(12A/2017), 8211-8220. (Yayın No: 3692782)
 8. İNAL BEHCET,UÇAK ALİ BEYHAN (2017).  Molecular and Biochemically Responses of maize (Zea mays L.) To Water Deficits.  Fresenius Environmental Bulletin, 26(12/2017), 7492-7498. (Yayın No: 3683659)
 9. UÇAK ALİ BEYHAN,GENÇOĞLAN CAFER,CİL ABDULLAH,İNAL BEHCET (2017).  Identification of Drought Resistant Sunflower genotypes (Helianthus annuus L.).  Fresenius Environmental Bulletin, 26(11), 6780-6790. (Yayın No: 3617965)
 10. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2017).  EFFECTS OF DEFICIT IRRIGATION TREATMENTS ONSEED YIELD, OIL RATIO AND WATER USE EFFICIENCYOF SUNFLOWER (Helianthus annuusL.).  Fresenius Environmental Bulletin, 4(4/2017), 2983-2991. (Yayın No: 3603481)
 11. UÇAK ALİ BEYHAN,GÖKDOĞAN OSMAN (2016).  The Effect of Different Irrigation Water Levelson Productivity and Other Parameters for AfterCropCorn Plant  A Case Study from Turkey sSoutheastern Anatolia Region.  Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), 3(11), 5806-5812. (Yayın No: 3159607)
 12. UÇAK ALİ BEYHAN,Ayaşan Tugay,Çil Abdullah (2016).  Effect of Planting Date on Yield  Plant Water Stress Index and Water Usage Rate ofSunflower  Helianthus Annuus  Genotypes in Semi Arid Cukurova of Turkey.  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 33(2), 157-157. (Yayın No: 3158002)
 13. UÇAK ALİ BEYHAN,GENÇOĞLAN CAFER,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,TURAN NİZAMETTİN,ARSLAN HÜSEYİN,İNAL BEHCET (2016).  DETERMINATION OF WATER EFFICIENCYRELATIONSHIPS AND SILAGE QUALITYCHARACTERISTICS OF THE MAIZE SPECIES FORSILAGE ZEA MAYS L  THE FIRST PRODUCT GROWNUNDER SEMI ARID CLIMATE CONDITIONS.  Fresenius Environmental Bulletin, 25(12a/2016), 6053-6068. (Yayın No: 3157282)
 14. UÇAK ALİ BEYHAN,ÖKTEM ABDULLAH,sezer cavit,cengiz Rahime,İNAL BEHCET,GÜLLÜ MUSTAFA (2016).  Determination of Arid and Temperature Resistant Sweet Corn Zea mays saccharata Sturt  Lines.  International Journal of Environmental  Agriculture Research (IJOEAR), 2(7), 79-88. (Yayın No: 3159382)
 15. SAİT AYKANAT,YASİN KORKMAZ,UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2015).  Determination of Performances of Some Maize Silage Genotypes and Crop Water Consumptions  A Case Study of Turkey s Southeast Anatolia.  EC AGRICULTURE, 2(1), 249-257. (Yayın No: 1740975)
 16. UÇAK ALİ BEYHAN,Cerit  İbrahim,Aykanat  Sait (2014).  Effect of water stress at different development stages on the corn yield.  Journal of Food Agriculture    Environment, 12(2), 531-535., Doi: https://doi.org/10.1234/4.2014.5192 (Yayın No: 1006074)
 17. UÇAK ALİ BEYHAN,GENÇOĞLAN CAFER,DEĞİRMENCİ HASAN (2013).  The effect of direct and traditional seeding methods and different water levels on the water–yield relationship of drip irrigated corn.  Journal of Food Agriculture    Environment, 11(3 4), 828-833., Doi: https://doi.org/10.1234/4.2013.4757 (Yayın No: 1006071) 

Doç. Dr. Mehmet Fırat Baran

 1. BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O, EREN, Ö, BAYHAN, Y., 2019, Projection of Technology Equipment Usage in Agricultural in Turkey,   Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(1): 1-9, 2019, https://doi.org/10.30910/turkjans
 2. BARAN M.F, GÖKDOĞAN, O., EREN,Ö. & BAYHAN,Y. (2019). Determination of Ecological and Carbon Footprints of Adıyaman Directorate of Provincial Agriculture and Forestry Staffs, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (15), 280-288
 3. BARAN M.F,  KARAAĞAÇ, H.A, BOLAT, A, ÇIL A., ÇIL, A.N. (2019). Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği), Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (15), 103-111, (DOI: 10.31590/ejosat.501576)
 4. BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O, EREN, Ö, BAYHAN, Y., 2019, Projection of Technology Equipment Usage in Agricultural in Turkey,   Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(1): 1-9, 2019, https://doi.org/10.30910/turkjans
 5. KARAAĞAÇ, H.A, BARAN M.F, MART, D., BOLAT, A., EREN, Ö. (2019). Nohut Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliği ve Sera Gazı (GHG) Emisyonunun Belirlenmesi (Adana ili örneği). Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (16), 41-50.
 6. Bellitürk, K., Kuzucu, M., Çelik A., BARAN, M. F.(2019) Antep Fıstığında (Pistacia Vera L.) kuru koşullarda gübrelemenin verim ve kaliteye etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2), 251-259.
 7. EREN, Ö, GÖKDOĞAN, O, BARAN, M. F, 2019, Determination of Greenhouse Gas Emissions (GHG) in the Production of Different Aromatic Plants in Turkey,   Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(1): 90-96, 2019, https://doi.org/10.30910/turkjans
 8. BARAN, M.F., 2017,  Kanola Hasadında Harmanlama Düzeninde Oluşan Kırık Dane,Sağlam Dane, Zedelenmiş Dane ve Dane –Sap Oranlarının Belirlenmesi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, ISSN:2148-2683, Volume: 7, No: 11,  page: 38-48, 2017.
 9. ERDOĞAN, O., TOHUMCU, E., BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O. ,2017.  Adıyaman İli Badem Üreticilerinin Zirai Mücadele Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Sayı:5, Sayfalar:1414-1421, 2017
 10. BARAN, M. F, LÜLE, F., GÖKDOĞAN, O, 2017, Adıyaman İlinin Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Enerji Potansiyeli,  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(3): 245–249, 2017,  ISSN:2148-3647,
 11. KAYHAN, İ.,E, AYDIN, B., BARAN, M. F, 2017,  Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi,  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(3): 263–270, 2017,  ISSN:2148-3647
 12. BARAN, M. F, GÖKDOĞAN. 2017 Energy Balance in Production of Chickpea in Turkey: A Study Performed in Adıyaman Province, Agronomy Research, volume 15(1), 25-32, ISSN: 1406-894X,
 13. ÇELEN, İ.H, BARAN, M.F., ÖNLER, E., BAYHAN, Y. 2017. Determination of energy balance of apple (Malus Domestica) production in Turkey: A case study for Tekirdag province, Anadolu J.  Agr Sci, 32 , 2017, 217-224, ISSN:1308-8750, DOİ: 10.716/omuanajas.2017.289604.241-45.
 14. AYDIN, B., BARAN, M.F., KURŞUN, İ., KAYHAN, İ.E., BAYHAN, Y., DURGUT, R.., 2016. İkinci Ürün Ayçiçeği ve İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Brüt Kar Analizi, Türk Tarım ve  Doğa Bilimleri Dergisi, ISSN:2148-3647,  Cilt:3 (4), Sayfa: 296-304, 2016
 15. BARAN, M.F., DURGUT, R.M., AKTAŞ, T., ÜLGER, P.,  KAYİŞOĞLU, B., 2016, Determination of Some Physical Properties of  Rapeseed, International Journal of Engineering Technologies , ISSN: 2149-5262, Volume: 2, No:2, Page: 141-145,  2016.
 16. GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., ERDOĞAN, O.,2016 Determination of the Energy Balance of Lavender, Batı Akdeniz Agricultural Research Instıtute, 2016 33(1):69-76DOI: 10.16882/derim.2016. 13880
 17. BARAN, M.F., KARAAĞAÇ, H.A., GÖKDOĞAN, O., ,2016,  Kışlık Ara Ürün Sonrası (Buğday - Fiğ) İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Enerji Bilançosu (2. Yıl Sonuçları), Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1):1-6 .
 18. OGUZ., H.İ., GOKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2016, İç Anadolu Bölgesinde Bazı İllerde Ceviz Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Yolları,  Türk Tarım ve  Doğa Bilimleri Dergisi,  Cilt:3(2), Sayfa,105-113,  2016
 19. BARAN, M. F, 2016. Energy Efficiency Analysis of Cotton Production in Turkey: A Case Study for Adıyaman Province, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 16 (2): 229-233, 2016 ISSN 1818-6769© IDOSI Publications, 2016, DOI: 10.5829/idosi.aejaes.2016.16.2.12857
 20. BARAN, M. F, 2016. Energy Analysis of Summery Vetch Production in Turkey:  A Case Study for Kırklareli Province, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 16 (2): 209-215, 2016, ISSN 1818-6769© IDOSI Publications, 2016, DOI: 10.5829/idosi.aejaes.2016.16.2.12856
 21. BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O., LÜLE, F., KOYUNCU, T., 2016, The Effect of  Agricultural Machinery Grant Scheme On The Agricultural Mechanization Development in Turkey, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, ISSSN: 3159-0040- Volume: 3 Page:3751-3757, 3-6 January, 2016.
 22. SOGUKPINAR, H, BOZKURT, İ, BARAN, M.F., TURKMENLER, H., PALA, M., ENGIN, K.E.,5, KAYA, A.İ, 2015, Micro Turbine Design and Production and Testing, International Journal of Engineering Technologies ISSN: 2149-5262, Volume: 1, No:4, Page: 141-145,  2015.
 23. BARAN, M.F., DALMIŞ, İ.S., KAYİŞOĞLU., B.  2015,  Determining of Some Mechanical Properties of Canola Stalk with Related to Chopping ,  Europen Journal of Science & Technology,  ISSN:2148-2683, Volume: 2, No: 5 (3),  sayfa: 143-148, 2015.
 24. BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O. 2015. Determination of Energy Input-Output of Tobacco Production in Turkey, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 15 (7): 1346-1350, 2015 ISSN 1818-6769© IDOSI Publications, 2015, DOI: 10.5829/idosi.aejaes.2015.15.7.12671
 25. BARAN, M.F., KARAAĞAÇ,H.,A., GÖKDOĞAN, O., 2016 Kışlık Ara Ürün Sonrası (Buğday - Fiğ) İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Enerji Bilançosu(2. Yıl Sonuçları), Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi 2016; 13(1) :1-6
 26. BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O., BAĞDATLI, C., BELLİTÜRK, K., 2015, Energy Balance of Rice Production in Turkey: A Case Study for Kırklareli Province, Ecronicon Open Access Agriculture 1.4 (2015): 167-173
 27. BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O. 2014. Energy Input-Output Analysis of Barley Production In Thrace Region of Turkey, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 14 (11): 1255-1261,2014, ISSN 1818-6769© IDOSI Publications, 2014, DOİ: 10.5829/ idosi.aejaes.2014.14.11.21882.
 28. KARAAĞAÇ, H.A, AYKANAT, S., GÜLTEKİN, R., BARAN, M.F., , 2014 Adana’da Ana Ürün Mısır Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , ISSN:1302-7050, volume:11, number:3, page: 75-81  2014.
 29. BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O. 2014., Karpuz ve Kavun Yetiştiriciliğinde Enerji Girdi-Çıktı Analizi: Kırklareli İli Örneği, Anadolu J.  Agr Sci, 2014, 29 (3): 217-224, ISSN:1308-8750, DOI: 10.716/anajas.2014.29.3.217-224.
 30. GOKDOĞAN, O, BARAN, M.F., 2014, The energy balance of the sesame (Sesamum indicum L.) oil, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2014 Volume (issues) 32(6): page 7083-7086
 31. BARAN, M.F., GOKDOĞAN, O., KARAAĞAÇ, H.A., 2014, Kanola Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Kırklareli İli Örneği), Türk Tarım ve  Doğa Bilimleri Dergisi, ISSN:2148-3647, Cilt:1 (3), Sayfa: 331-337, 2014.
 32. BARAN, M.F., KARAAĞAÇ, H.A., 2014 . Kırklareli Koşullarında İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, ISSN:2148-3647 Cilt: 2, Sayfa: 117-123,2014.
 33. KAYHAN, İ, E., BARAN, M. F, 2014, Ayçiçeği Üretiminde Pulluk ve Ağıryaylı Kültivatörün Kuru Koşullarda Ekonomik ve Teknik Yönden Karşılaştırılması, Türk Tarım ve  Doğa Bilimleri Dergisi, ISSN:2148-3647,  Cilt:1 (4), Sayfa: 435-440, 2014.
 34. BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O, DURGUT, M.R. 2014, Batı Marmara Bölgesinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, ISSN:2148-3647, Cilt:1 (4), Sayfa:561-567, 2014.
 35. BARAN, M.F., DURGUT, R.M., KAYHAN, E., KURŞUN, İ., AYDIN, B.,  BAYHAN, Y.,, 2014 Determination of Different Tillage Methods In Terms of Technically And Economically in Second Crop Maize For Silage (2nd Year) , Journal of Tekirdağ Agriculture Faculty , ISSN:1302-705,    Volume:11, Number: 2 ,Sayfa: 11-20,  2014.
 36. BARAN, M.F., DURGUT, R.M., KAYHAN, E., KURŞUN, İ., AYDIN, B.,  KAYİŞOĞLU, B, 2014 II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN:1302-7050, Cilt:11, Sayı:1,Sayfa: 18-26,  2014.
 37. BARAN, M.F, AKBAYRAK, B; 2013, Tarım Makinaları Hibe Programının Kırklareli İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN:1302-7050 , Cilt:10, sayı:2, sayfa:53-57, 2013.
 38. BARAN, M.F, ÜLGER, P, KAYİŞOĞLU, B,. 2012, Kanola Hasadında Kullanılan Tablanın Hasat Kayıpları Üzerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN:1302-7050 , s:35-44, Cilt:9, sayı:3,2012

 Doç. Dr. Burak Saltuk

 1. Atılgan, A. Erkan, M. Saltuk, B. Alagöz, T. 2006. Environmental Pollution Caused By Existing Manure from Animal Farms in Mediterranean Region Journal of Ecology, 15 (58): 1-7, Izmir.
 2. Yücel, A., Atılgan, A.,, Öz, H.,  Saltuk, B., 2014. The Determination of Heating and Cooling Day Values Using Degree-Day Method: Tomato Plant Example Polish Academy of Sciences – Cracow Branch Commission of Technical Rural Infrastructure ISSN 1732-5587  Nr 2014/ IV. 1049-106          
 3. Aydın, Y., Saltuk, B.,  Atılgan, A., Yücel, A., Özrenk, K.,  2016.  Irrıgatıon Facılıtıes, Problems and Solutıons Concernıng Pıstachıo Growıng In Siirt Regıon  ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 AgroLife Scientific Journal - Volume 5 Number 1, 2016
 4. Atılgan, A., Yücel,A., Öz, H., Saltuk, B., 2016. Determınatıon of Heatıng and Coolıng Degree Days for Broiler Breeding in the Tigris Basin ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 AgroLife Scientific Journal –2016
 5. Yücel, A., Atılgan, A.,  Oz, H., Saltuk,B.,  2016. The Investıgatıon of Relationship of Heating and Cooling Degree Hour Calculatıons For Southeastern Anatolıa Regıon with Altitude, Latitude And Longitude Infrastruktura Ekologia Terenów Wiejskich 673-683 Doi:Http://Dx.Medra.Org/10.14597/Infraeco.2016.3.1.048 Infrastructure And Ecology Of Rural Areas
 6. Artun, O., Atılgan, A., Saltuk, B. 2016. Determınatıon of the Potential Biogas Energy Production Amounts and Areas in the Tigris Basin Usıng Gıs 771-781 DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.3.1.056Infrastructure and Ecology of Rural Areas
 7. Saltuk, B., Atılgan, A., Aydın, Y., Koca, Y.K.,  Köse, N.,  2016. Manure From Lıvestock Farmıng in the Euphrates Basin and its Potential Envıronmental Impact On Water Resources ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 AgroLife Scientific Journal
 8. Saltuk, B., Mikail, N., Atılgan A., Tanrıverdi, Ç., 2017. Determination of Suitable Protected Production Areas: Lower Euphrates Basin Case Nr II/2/2017, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.2.2.053 Infrastructure and Ecology of Rural Areas Poland page: 701-714
 9. Saltuk, B., Artun O., Atılgan,A., 2017. Determınatıon of the Areas Suıtable for Biogas Energy Productıon By Using Geographıc Information Systems (Gıs): Euphrates Basin Case Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, 2017 Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064 page: 57-64
 10. Oyuryüz, Z., Saltuk,  B., Koca, Y.K., 2017. The Analysis of the Current Situation of Wheat Planted Areas in the Tigris Basin and the Change Over Years (1991-2015) Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 17, Issue 2, 2017 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952 page 251-258
 11. Saltuk, B., Mikail, N., Atılgan A., Aydın,Y., 2017. Comparasion of the Heating Energy Requirements of the Greenhouses in the Tigris Basin wıth Antalya Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, 2017 Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064 page:65-70
 12. Aydın, Y., Mikail, N. Pakyürek,M.,  Saltuk, B.,  Seven, M. 2017. Water-Yield Relationship of Zivzik Pomegranate Under Deficit Irrıgation Conditions Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, 2017 Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064 page:81-86
 13. Ertop, H., Atılgan, A., Yücel, A., Saltuk, B. 2018. Management and Potential Biogase Quantities of Waste from Animal Breeding Enterprises: Antalya Case Scıentıfıc Works Serıes C. Veterınary Medıcıne Volume Lxıv (2), 2018 ISSN 2065-1295, ISSN 2343-9394 (CD-ROM), ISSN 2067-3663 (Online), ISSN-L 2065-1295 page: 97-104
 14. Saltuk, B., Artun, O., 2018. Multi-criteria decision system for greenhouse site selection ın Lower Euphrates Basin using geographic information systems (GIS) African Journal of Agricultural Research DOI: 10.5897/AJAR2018.13553 Vol. 13(47), 22 November, 2018 pp. 2716-2724,
 15. Aydın, Y., Saltuk. B. 2018. Determination of Irrigation Trends of Pistachio Growers in Siirt Region Süleyman Demirel University Faculty of Agriculture Journal of the 1st International Agricultural Structures and Special Issue sayfa: 119-127, 2018 ISSN 1304-9984
 16. Saltuk, B. 2019. Determination of Greenhouse Potential in Siirt Province and Districts by Using GIS and Recommendations to Producers. European Journal of Science and Technology No. 15, pp. 343-350, March 2019.
 17. Saltuk, B., Aydın, Y., Mikail.N. 2019 . Determination and comparison of heat requirement of greenhouses for Siirt and Antalya provinces Mediterranean Agricultural Sciences (2019) 32 (1) page: 73-78
 18. Saltuk, B. 2019. Structural Analyses Example of Steel Construction Greenhouses. European Journal of Science and Technology No. 16, pp. 61-68 August 2019.
 19. Artun, O., Saltuk, B. 2019. Investigation of Animal Origin Biogas Potential Using Geographical Information Systems: East Mediterranean Region Case Scıentıfıc Works Serıes C. Veterınary Medıcıne Volume Lxıv (2), 2018 ISSN 2065-1295, ISSN 2343-9394 (CD-ROM), ISSN 2067-3663 (Online), ISSN-L 2065-1295 page: 126-133
 20. Saltuk, B., Gümüş, Z., Aydın, Y., Solak, M., 2017. Current Situation of Livestock in Siirt Province and Environmental Impacts. Asian Research Journal of Agriculture, 7(3): 1-8, 2017; Article no. ARJA.37754, ISSN: 2456-561X
 21. Uçak A. B.,Saltuk B. (2019).  Identification Of Malting Barley (Hordeum Vul-Gare L.) Genotypes Tolerant To Water Stress.  Fresenius Environmental Bulletin, 28(4a), 3441-3449. (Yayın No: 5833739)


Arş. Gör. HALİS SEÇME
Güncelleme : 2.09.2020 10:39:23