Eğitim Öğretim Metodları

Bilimin ışığında bölge ve ülke tarımının gelişmesine katkı sağlayacak, 
  • Bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak bunu faydaya dönüştürebilen,
  • Paylaşımcı ve ortak aklı ön plana çıkaran, 
  • Doğmatik düşüncelerden uzak, 
  • Biyosistem mühendisliğinin temel sorumluluğunu taşıyabilen, 
  • Misyonunu, Vizyonunu ve Heyecanını asla kaybetmeyen, 
  • Mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip araştırmacı,
  • Yetkin meslek bireyleri yetiştirmek.

Bu misyon doğrultusunda Örgün (Yüz Yüze) eğitim metodları kullanılmaktadır.
Arş. Gör. HALİS SEÇME
Güncelleme : 7.05.2020 23:02:16