Vizyon-Misyon

VİZYON

Bilimin ışığında bölge ve ülke tarımının gelişmesine katkı sağlayacak, bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak bunu faydaya dönüştürebilen, paylaşımcı ve ortak aklı ön plana çıkaran, doğmatik düşüncelerden uzak, biyosistem mühendisliğinin temel sorumluluğunu taşıyabilen, misyonunu, vizyonunu ve heyecanını asla kaybetmeyen, mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip araştırmacı, yetkin meslek bireyleri yetiştirmek.

MİSYON

Araştırma, geliştirme ve yayım faaliyetlerine azami oranda önem veren, çalışmalarıyla öncelikle bölge ve ülke tarımının kalkınmasına katkı sağlayan, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda bilinen ve tercih edilen, bilgilerini her düzeyde kullanabilen, uzmanlığa önem veren, ürettiği bilgi ve yetiştirdiği meslek bireyleri yoluyla geleceğe ışık tutan bir bölüm olmaktır.


Arş. Gör. HALİS SEÇME
Güncelleme : 7.05.2020 16:36:24