Ders Planı

I. YARIYIL

Kodu

Dersler

T

U

K

AKTS

BSM

SEÇMELİ DERS I

3

0

3

5

BSM

SEÇMELİ DERS II

3

0

3

5

BSM

SEÇMELİ DERS III

3

0

3

5

BSM

UZMANLIK ALAN DERSİ

(ZORUNLU)

 

8

 

0

 

0

 

8

BSM

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK (ZORUNLU)

 

0

 

1

 

0

 

2

BSM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETIĞİ (ZORUNLU)

 

 

3

 

 

0

 

 

3

 

 

5

TOPLAM

20

1

12

30

 

 

 

I. YARIYIL (SEÇMELİ DERSLER)

Kodu

Dersler

T

U

K

AKTS

BSM

Tarımsal Yapılarda Auto CAD Uygulamaları

3

0

3

5

BSM

Bitkisel Üretim Yapılarının Tasarımı

3

0

3

5

BSM

İleri Sulama Programlama Teknikleri

3

0

3

5

BSM

Evapotranspirasyon

3

0

3

5

BSM

Sulama Sistemlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi

3

0

3

5

BSM

Tarımsal Mekanizasyona Yönelik Toprak Özellikleri

3

0

3

5

BSM

Modern Sulama Tekniklerinde Toprak-Bitki-Su İlişkileri

3

0

3

5

BSM

Sulama Programlarının Oluşturulmasında Otomasyon ve Bilgisayar Programlarının Kullanımı

3

0

3

5

BSM

Günümüzde Drenaj Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri

3

0

3

5

BSM

Yüzey Sulama Yöntemlerinin Projelenmesi ve Uygulamaları

3

0

3

5

BSM

Biyosistemlerin Mekanizasyon Seçimi, Planlama Teknikleri ve Yöntemleri

3

0

3

5

BSM

Yüzey Sulama Hidroliği

3

0

3

5

BSM

Türkiye ve Dünyada Su Kıtlığı İle Mücadele

3

0

3

5

BSM

Tarımsal İnşaatların Betonarme Hesapları ve Projelendirilmesi

3

0

3

5

BSM

Tarımsal Yapı Malzemelerinin Deney Yöntemleri

3

0

3

5

BSM

Hasatta İleri Düzeyde Traktör ve Tarım Makinaları Seçimi

3

0

3

5

BSM

Biyolojik Materyallerin Performansı ve  Mekanik Özellikleri 

3

0

3

5

BSM

Ekim Makinalarının A.B.Standartlarına Bağlı Ergonomik Tasarımı

3

0

3

5

BSM

Biyosistemde Hassas Tarım ve Önemi

3

0

3

5

 

 

 

II. YARIYIL

Kodu

Dersler

T

U

K

AKTS

BSM

SEÇMELİ DERS IV

3

0

3

5

BSM

SEÇMELİ DERS V

3

0

3

5

BSM

SEÇMELİ DERS VI

3

0

3

5

BSM

UZMANLIK ALAN DERSİ

(ZORUNLU)

 

8

 

0

 

0

 

8

BSM

YÜKSEK LISANS TEZ HAZIRLIK (ZORUNLU)

 

0

 

1

 

0

 

2

BSM

YÜKSEK LİSANS SEMINERI (ZORUNLU)

0

2

0

5

TOPLAM

17

3

9

30


II.   YARIYIL (SEÇMELİ DERSLER)

Kodu

Dersler

T

U

K

AKTS

BSM

Tarımsal Yapıların Projelendirilmesinde Gerekli Modern İklimlendirme Teknikleri

3

0

3

5

BSM…

Tarım Alanlarında Tuz Dengesi ve Yıkama Gereksinimi

3

0

3

5

BSM…

Kültür Bitkilerinin Sulanması

3

0

3

5

BSM…

Hayvan Barınaklarında Modern (A.B.) Havalandırma Sistemleri

3

0

3

5

BSM…

İleri Düzey Toprak İşleme Sistemleri

3

0

3

5

BSM…

Biyosistem Mühendisliği Projelerinde Çevresel Etki Değerlendirilmesi

3

0

3

5

BSM…

Modern Hayvan Barınakları Tasarımı, Uygulanabilirliği ve Performans Analizi

3

0

3

5

BSM…

Sulama Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri

3

0

3

5

BSM…

Rekreasyon Alanlarının Sulama ve Performans Kriterleri

3

0

3

5

BSM…

Fertigasyon

3

0

3

5

BSM…

Tarımsal ve Hidrolojik Kuraklığın Analizleri ve Uygulamaları

3

0

3

5

BSM…

Tarımsal Ürünlerin Modern Yöntemlerle Kurutma Esasları

3

0

3

5

BSM…

Bitkisel ve Hayvansal Üretimde Enerji Planlaması

3

0

3

5

BSM…

Tarımsal  Ürün Artıklarının Değerlendirme Sistemleri

3

0

3

5

BSM…

Tarımsal Ürünlerin Sınıflandırılması ve Paketleme Yöntemleri

3

0

3

5

BSM…

Güneş ve Rüzgar Enerjisinin Tarımsal Uygulamaları

3

0

3

5

BSM…

Sulama Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler

3

0

3

5

 

 

 

 

 

 

III.   YARIYIL

Kodu

Dersler

T

U

K

AKTS

BSM

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

0

8

BSM

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

0

22

TOPLAM

8

1

0

30

 

IV.  YARIYIL

Kodu

Dersler

T

U

K

AKTS

BSM

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

0

8

BSM

YÜKSEK LISANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

0

22

TOPLAM

8

1

0

30

 

 

 

I. SEMESTRE LESSONS

I. SEMESTRE

Code

Lessons

T

U

K

AKTS

BSM

SEÇMELİ DERS I

3

0

3

5

BSM

SEÇMELİ DERS II

3

0

3

5

BSM

SEÇMELİ DERS III

3

0

3

5

BSM

UZMANLIK ALAN DERSİ

(ZORUNLU)

 

8

 

0

 

0

 

8

BSM

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK (ZORUNLU)

 

0

 

1

 

0

 

2

BSM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETIĞİ (ZORUNLU)

 

 

3

 

 

0

 

 

3

 

 

5

TOTAL

20

1

12

30

 

 

 

I. SEMESTRE (OPTIONAL LESSONS)

Code

Lessons

T

U

K

AKTS

BSM

AutoCAD Applications in Agricultural Structures

3

0

3

5

BSM

Design of Plant Production Structures

3

0

3

5

BSM

Advanced Irrigation Programming Techniques

3

0

3

5

BSM

Evapotranspiration

3

0

3

5

BSM

Evaluation of Irrigation System Performance

3

0

3

5

BSM

Soil Properties for Agricultural Mechanization

3

0

3

5

BSM

Soil-Plant-Water Relations in Modern Irrigation Techniques

3

0

3

5

BSM

The Use of Automation and Computer Programs in Creating Irrigation Programs

3

0

3

5

BSM

Research Techniques in Drainage Engineering

3

0

3

5

BSM

Design of Surface Irrigation Methods and Applications

3

0

3

5

BSM

Mechanization Selection of Biosystems, Planning Techniques and Methods

3

0

3

5

BSM

Surface Irrigation Hydraulics

3

0

3

5

BSM

Turkey and the World in the Fight Against Water Scarcity

3

0

3

5

BSM

Reinforced Concrete Calculations and Design of Agricultural Constructions

3

0

3

5

BSM

Test Methods of Agricultural Construction Materials

3

0

3

5

BSM

Advanced Selection of Tractors and Agricultural Machinery in Harvest

3

0

3

5

BSM

Performance and Mechanical Properties of Biological Materials

3

0

3

5

BSM

Ergonomic Design of Planting Machines Based on EU Standards

3

0

3

5

BSM

Precision Agriculture in Biosystems and Its Importance

3

0

3

5

 

 

 

II. SEMESTRE

Code

Dersler

T

U

K

AKTS

BSM

SEÇMELİ DERS IV

3

0

3

5

BSM

SEÇMELİ DERS V

3

0

3

5

BSM

SEÇMELİ DERS VI

3

0

3

5

BSM

UZMANLIK ALAN DERSİ

(ZORUNLU)

 

8

 

0

 

0

 

8

BSM

YÜKSEK LISANS TEZ HAZIRLIK (ZORUNLU)

 

0

 

1

 

0