Kitap Ve/Veya Bölüm Yazarlığı

Doç. Dr. Ali Beyhan UÇAK

  1. AGRICULTURE, FORESTRY AND AQUACULTURESCIENCES RESEARCH PAPERS, Bölüm adı:(NEGATIVE EFFECTS OF HIGH TEMPERATURE ON YIELD AND QUALITY OF CORN GENOTYPES) (2019)., UÇAK ALİ BEYHAN, ERMAN MURAT, Gece Akademi, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7958-52-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5696812)

Doç. Dr. Mehmet Fırat BARAN

  1. AY, U., BARAN, M.F. 2018 ” Kırklareli İli Tarımsal Biyokütle Potansiyeli ve Enerji Eşdeğeri” Gece Kitaplığı, Ziraat , Orman  ve Su Ürünleri  Alanında Akademik çalışmalar, Birinci Basım, sayfa : 53-60, ISBN • 978-605-288-617-5
  2. ÇELİK, A,  BARAN, M.F. 2018 ” Adıyaman İli Toprak Yapısı Ve Tarımsal Mekanizasyon Durumu” Gece Kitaplığı, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Akademik çalışmalar, Birinci Basım, sayfa: 61-75, ISBN • 978-605-288-617-5
  3. AYDIN, B., BARAN, M.F. 2018 ” Türkiye’de İyi Tarım Uygulamalarının Gelişim Süreci ve İllerin İyi Tarım Uygulamaları Açısından Sınıflandırılması” Gece Kitaplığı, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Akademik çalışmalar, Birinci Basım, sayfa: 107-124, ISBN • 978-605-288-793-6

Doç. Dr. Burak SALTUK

  1. Artun, O., SALTUK, B., 2019. A Geographic Information Systems (Gis) -Based Approach for Evaluating the Potential of Biogas Production from Livestock Manure at A Regional Scale: A Case Study For Gediz Basin. Research & Revıews in Agrıculture, Forestry and Aquaculture Scıences - Summer, 2019. ISBN : 978-605-7852-88-5 Chapter 5 pages 65-78
  2. SALTUK, B., Artun, O. 2019. A Geographic Information Systems (Gis)-Based Multi Criteria Evaluation for Greenhouse Site Selection. A Regional Scale Application in Eastern Mediterranean Basin, Turkey. Research & Revıews in Agrıculture, Forestry and Aquaculture Scıences - Summer, 2019. ISBN : 978-605-7852-88-5 Chapter 3 pages 31-48
  3.  SALTUK, B., 2019.     Diagnosed with Environmental Hazards: Livestock Activities in Southeastern Anatolia Sample of Tigris Basin. New Horizons in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences ISBN : 978-605-80229-7-3 Chapter 8 pages 143-163


Arş. Gör. HALİS SEÇME
Güncelleme : 2.09.2020 10:41:57