Ulusal Kongre Ve Sempozyum Bildirileri

Doç. Dr. Ali Beyhan UÇAK

 1. UÇAK ALİ BEYHAN,ÇİL A NURAN,TÜYSÜZ M DURAK,ŞAHİN HAYRİ,ŞARLI EKİN (2017).  Su Stresine Toleranslı Yer Fıstığı (Arachis hypogaea) Hatlarının Belirlenmesi.  12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş,, 481 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3901671)    
 2. UÇAK ALİ BEYHAN,GENÇOĞLAN CAFER,TURAN NİZAMETTİN (2017).  SİİRT KOŞULLARINDA SU STRESİNİN SİLAJLIK MISIR (ZEA MAYS L.) ÇEŞİTLERİNİN SİLAJ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ.  II.ULUSAL BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, 34 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3632758)  
 3. GENÇOĞLAN CAFER,GENÇOĞLAN SERPİL,UÇAK ALİ BEYHAN (2017).  Proglanabilir Lojik Kontrol (PLC) Kullanarak Referans Evapotranspirasyon (ETo) Hesaplanmasında Kullanılan İklim verileri Ölçen İklim İstasyonunu Yazılımının Geliştirilmesi.  2. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 101 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3642400)  
 4. BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,UÇAK ALİ BEYHAN (2015).  DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNDE SULAMA YEKNESAKLIĞININCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) YARDIMIYLAMEKÂNSAL OLARAK HARİTALANMASI.  3.ULUSAL SULAMA SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU, 5-14. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3632656)  
 5. GENÇOĞLAN CAFER,GENÇOĞLAN SERPİL,UÇAK ALİ BEYHAN,ÇATALKAYA VOLKAN,DÜZĞÜN MEHMET,ATAŞOĞLU MURAT (2015).  PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROL (PLC) VE BASINÇ TRANSDUSERÜ KULLANARAK TOPRAK HİDROLİK İLETKENLİĞİ ÖLÇEN SİSTEMİN GELİŞTİRİLMESİ.  ULUSLARARASI KATILIMLI TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ, 31 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3632788)
 6. UÇAK ALİ BEYHAN,DEĞİRMENCİ HASAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2015).  KISINTILI SULAMA UYGULAMALARININ AYÇİÇEĞİ TANE VERİMİ VE BİTKİ SU STRES İNDEKSİ ÜZERİNE ETKİLERİ.  I.ULUSAL BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, 13 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3632769)  
 7. GENÇOĞLAN CAFER,GENÇOĞLAN SERPİL,KÜÇÜKTOPÇU ERDEM,UÇAK ALİ BEYHAN,KIRAÇ A MESUT (2013).   Ultrasonik Algılayıcı Kullanarak A Sınıfı Buharlaşma Kabındaki Su Yüksekliğinin Ölçülmesi.  III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 391-398. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1006302)
 8. UÇAK ALİ BEYHAN,GENÇOĞLAN CAFER,DEĞİRMENCİ HASAN (2013).  Doğrudan ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin Mısırın Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisi (Doktora).  10.Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1006298)
 9. UÇAK ALİ BEYHAN,GENÇOĞLAN CAFER,Türkay M Ali,DEĞİRMENCİ HASAN,Akyol Ahmet,Kıraç Ahmet Mesut,Akkoyun Selcan (2012).  II Ürün Mısır Bitkisinde Bitki Su Stres İndeksinin Gözlenmesi.  II. Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 199-204. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1006293) 
 10. UÇAK ALİ BEYHAN,DEĞİRMENCİ HASAN,AKYOL  AHMET,AYKANAT SAİT (2012).  II Ürün Mısır da Farklı  Sulama Konularının Mısır Koçan Kurdu ve Sap Kurdu Populasyonu Üzerine Etkisi.  GAP VI.Tarım Kongresi, 40-44. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1006225)          
 11. Türkay M Ali,Sarıhan Hikmet,UÇAK ALİ BEYHAN (2011).  Mısır Koçankurdu  Sesamia nonagrioides Lef   ve Mısırkurdu  Ostrinia Nubilalis Hübn   na Dayanıklı Türkay Mısır Çeşidinin İlaçlı İlaçsız Şartlardaki Verim Kaybı ve Dayanıklılık Değerlerinin Belirlenmesi.  Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi., 538-541. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1006259)  
 12. CERİT İBRAHİM,BOLAT ALİ,UÇAK ALİ BEYHAN,TURKAY M ALİ,SARIHAN HİKMET (2011).  BAZI AT DİŞİ MISIR (Zea mays indentata Sturt) ÇEŞİTLERİNDE TANE VERİMİ VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİN SAPTANMASI.  IX.TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 443-446. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3696252)   
 13. UÇAK ALİ BEYHAN,DEĞİRMENCİ HASAN,GENÇOĞLAN CAFER,UÇAN KENAN,Aykanat Sait,Karaca Ö Faruk (2010).  Mısır Bitkisinde Farklı Gelişme Dönemlerinde Su Stresinin Verim Üzerine Etkisi.  1.Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 777-789. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1006220) 
 14. Turkay Mehmet Ali,Sarıhan Hikmet,UÇAK ALİ BEYHAN (2006).  Mısır Koçankurdu  Sesamia Nonagrioides Lef   ve Mısırkurdu  Ostrinia Nubilalis Hübn   Na Dayanıklı Türkay Mısır Çeşidinin Geliştirilmesi.  Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1006279)

  Doç. Dr. Mehmet Fırat Baran

 1. KAYHAN, İ.E, BARAN, M.F, ÖZTEKİN, Y.B., 2018, Tarım Makinalarının Kullanımında Meydana Gelen İş Kazalarının Tespiti ve Değerlendirilmesi (Kırklareli İli Örneği), 31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, E- bildiri kitabı, e-ISBN: 978-975-6149-87-4, Sayfa 45, 5-7 Eylül, Bursa  (Özet)
 2.  KAYHAN, İ.E, BARAN, M.F, ÖZTEKİN, Y.B., 2018, Karaman İlinde Dane Mısır Üreten İşletmelerin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi, 31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, E- bildiri kitabı, e-ISBN: 978-975-6149-87-4, Sayfa 65, 5-7 Eylül, Bursa (Özet)
 3. GÖKDOĞAN, O. BARAN, M.F., 2017, Determination of the energy usage efficiency in egg chicken reared, 2. Ulusal Biyosistem Kongresi, Özet Kitabı Cilt:1, Sayfa: 6, 29 Haziran-1 Temmuz 2017, TOKAT (Özet)
 4. GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2016, Susam Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, 1. Ulusal Tarım Kongresi, Özet Kitabı Cilt:1, Sayfa:46,  5-8 Ekim 2016, AFYON (Özet)
 5. AYDIN B., KURŞUN İ., BARAN, M.F , BAYHAN, Y., DURGUT, M.R., 2016. İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Verim ve Verim Parametrelerine Etkisi, 9.Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı 11-12 Mayıs 2016, Sayfa: 104-109, ŞANLIURFA
 6. GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2015, Bingöl İlindeki Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Enerji Potansiyeli, 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi,Cilt:1, Sayfa: 29,  9-11 Haziran 2015, BURSA(Özet)
 7. KOÇ, V., SANCAR, İ., BARAN, M.F.,  TAŞTAN, M.A. 2015,  Kayısı Çekirdeği Kabukları Kullanılarak Yalıtım Amaçlı Kompozit Malzeme Üretilmesi,  29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Cilt: 1 Sayı : 1,  Sayfa, 34 , 2015, DİYARBAKIR (Özet)
 8. KOYUNCU. T, ENGİN.K.E., KAYA.,A.,İ., LÜLE,F., BARAN, M.F.,  YÜKÇÜ, N., SOĞUKPINAR, H. 2015,  Krom Bir Güneşli Su Isıtıcının Tasarımı, Yapımı ve Denenmesi,  29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Cilt: 1 Sayı : 1,  Sayfa 45 , DİYARBAKIR, (Özet)
 9. GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2014, Avanos İlçesinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri, Avanos Sempozyumu bildirileri, Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Cilt:1 , Sayfa: 741-748, 23-25 Ekim 2014, NEVŞEHİR.
 10. BARAN, M.F., DURGUT, R.M., KAYHAN, İ. E., AYDIN, B.,  KURŞUN, İ., BAYHAN, Y.,2013,  İkinci  Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin  Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.yılı)  28. Ulusal Mekanizasyon Kongresi Cilt:1 Sayı : 1 Sayfa: 7, 4-6 Eylül 2013, KONYA (Özet)
 11. BAYHAN, Y., ÜLGER, P., AVCI, G., BARAN. M.F., (2000). Kuyruk Milinden Hareketli Kabak Çekirdeği Harman Makinesinin Performansının Belirlenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 1-2 Haziran 2000- Sayfa 291-296, ERZURUM.
 12. BARAN, M.F, LULE, F, GÖKDOĞAN, O. 2016, Adıyaman İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli, 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu Kongresi, Bildiriler Cilt:1, Sayfa:351,  27-30 Eylül 2016, Samsun(Özet)
 13. KARAAĞAÇ, H.A, GÜLTEKİN, AYKANAT, S., BOLAT, A., BARAN, M.F., 2015, Buğday-Fiğ Sonrası Yetiştirilen İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik Yöndem Karşılaştırılması (2.Yıl), 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi,  Cilt: 1, Sayfa : 141-146, 02-5 Eylül 2015, DİYARBAKIR
 14. BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O., BAYHAN, Y,  2015, Adıyaman İlinde Organik Nar Yetiştiriciliğinde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi,  Cilt: 1, Sayfa : 502-507, 02-5 Eylül 2015, DİYARBAKIR
 15. BARAN,M. F., KAYHAN, İ, E., AYDIN B., 2013, Tarım Makineleri Hibe programının Tekirdağ İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi, İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda  Kongresi,  Bildiriler Cilt-1 , Bitkisel Üretim, sayfa 176-181, 2-4 Ekim 2013, NİĞDE.
 16. BARAN,M. F., AYDIN B., ÇEBİ, U., 2013, Tarım Makineleri Hibe programının Edirne İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi, 3.Ulusal Toprak Su Kaynakları Kongresi Bildiriler Kitabı, sayfa 835-839, 22-24 Ekim 2013, TOKAT
 17. BARAN, M.F, ÜLGER, P, KAYİŞOĞLU , B., 2012 Farklı Biçerdöverlerle Yapılan Kanola Hasadında Oluşan Dane Kayıplarının Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi- 27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, sayfa:180-187,  2012- SAMSUN
 18. BARUT,Z.B.,KARA, O., BİLGİLİ, E., BARAN, M.F, 2012, Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II. ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları, 27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi- sayfa. 257-264, 2012- SAMSUN
 19. BARAN, M.F., KAYHAN, E., DURGUT, R.M., KURŞUN, İ., AYDIN, B.,  KAYİŞOĞLU, B. 2011,  II. Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin  Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi,  II. Ulusal  Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, sayfa:1011-1019, 2011-ANKARA
 20. AYDIN, B., ÖZKAN, E., BARAN, M.F., 2011, Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Bazı Tarımsal Desteklemelerden Yararlanma Durumu İle İlişkileri (Kırklareli İli Örneği), II. Ulusal  Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, sayfa:804-810, 2011 –ANKARA
 21. BARAN. M.F ve ÜLGER, P.2006. Trakya Bölgesinde Kabak Çekirdeğinin Doğal Koşullarda Kurutulma Olanaklarının Belirlenmesi. Ç.O.M.U 23 Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi 06-sayfa: 181-187, 08/ 09/ 2006 -ÇANAKKALE.

 Doç. Dr. Burak Saltuk

 1. Atılgan, A., Alagöz, T., Erkan, M., Saltuk, B. 2005. Wastes and Their Environmental Problems in Dairy Cattle Farms in GAP Region, GAP IV. Agricultural Congress, September 21-23, Sanliurfa, 1012-1017.
 2. Saltuk, B. Erkan Can, M. Alagöz, T. Güllüler F., 2010. " Structural Properties of Plastic Greenhouses in Mersin Region and Comparison with TSE Standards, K.S.Ü. 1st National Irrigation and Agricultural Structures Symposium 27-28 May 2010, K.Maraş
 3. Erkan Can, M. Saltuk, B.  Alagöz, T. Gümüş, Z., 2010. " Comparison of Dairy Cattle Farms in Adana with Project Standards, K.S.Ü. 1st National Irrigation and Agricultural Structures Symposium 27-28 May 2010, K.Maraş
 4. Saltuk, B., Aydın, Y., Güğercin, Ö., 2015. The Current Situation of Glass and Plastic Covered Greenhouses in the Mediterranean Region and Evaluation of the Structural System 1. National Biosystem Engineering Congress 09-11 June 2015, Bursa (Poster)
 5. Aydın, Y., Saltuk, B. 2015. Current Status and Development Possibilities of Fertilizer Depots in Livestock Enterprises in Siirt Region 1st  National Biosystem Engineering Congress 09-11 June 2015, Bursa (Poster).


Arş. Gör. HALİS SEÇME
Güncelleme : 2.09.2020 10:41:26