Uluslararası Kongre Ve Sempozyum Bildirileri

Doç. Dr. Ali Beyhan UÇAK

 1. ARSLAN HÜSEYİN, BİLMEZ ÖZÇINAR AYNUR, ARSLAN DOĞAN, BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN, UÇAK ALİ BEYHAN (2019).  Farklı Gübre Dozu Uygulamaların Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi.  Türkiye 13. Ulusal 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, 1(1), 153-153. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5633791)
 2. USTA SELÇUK, GENÇOĞLAN CAFER, GENÇOĞLAN SERPİL, UÇAK ALİ BEYHAN,Şarlı Ekin (2019).  Development of a Software that can Be Used to Determine the Amount of Daily Reference Evapotranspiration (ETo) in Codesys-St Programming Language.  Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi., 381-391. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5607155)
 3. UÇAK ALİ BEYHAN, ERMAN MURAT (2019).  NOHUT BİTKİSİNDE BİTKİ SU STRES İNDEKSİ (CWSI) DEĞERLERİNDEN FAYDALANARAK KURAKLIĞA DAYANIKLI GENOTİPLERİN BELİRLENMESİ.  International Ageicultural Congress of Muş Plain, 1(1), 581-588. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5685384)
 4. UÇAK ALİ BEYHAN, ERMAN MURAT (2019).  İkinci Ürün Mısır Bitkisinde Yüksek Sıcaklığın Verim Üzerine Olumsuz Etkileri.  International Agricultural Congress of Muş Plain, 1(1), 571-580. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5685241)
 5. USTA SELÇUK,GENÇOĞLAN SERPİL,GENÇOĞLAN CAFER, UÇAK ALİ BEYHAN (2019).  VAN İLİ KOŞULLARINA UYGUN HARGREAVES-SAMANİ EŞİTLİĞİ KALİBRASYON MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.  1st INTERNATIONAL ERCIYES AGRICULTURE, ANIMAL  FOOD SCIENCES CONFERENCE 24, 1(1) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5817717)
 6. USTA SELÇUK,GENÇOĞLAN SERPİL,GENÇOĞLAN CAFER, UÇAK ALİ BEYHAN (2019).  Development of Hargreaves-Samani EquationCalibrationModelsfor Van ProvinceConditions..  1st Internatıonal Ercıyes Agrıculture, Anımal And Food Scıences Conference (Aganfos-2019), 433-439. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5449684)
 7. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2019).  Arı Otunun Arıcılık Açısından Yeri ve Beslenmedeki Önemi.  2nd Internatioanl Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), 1(1), 209-211. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5640645)
 8. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2019).  Şeker Mısırın ( Zea Mays Saccharata Sturt.) Beslenmedeki Yeri ve Önemi.  2nd Internatioanl Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), 1(1), 221-223. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5640612)
 9. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2019).  Ayçiçeğinde (Helıanthus Annuus L.) KuraklığaDayanıklılık Çalışmaları.  2nd Internatioanl Congress on Engineering and Architecture (ENAR), 1(1), 232-235. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5637238)
 10. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2019).  Mısır Bitkisinde Biyotik (Sesamia Nonagrioides Lefebvre, Ostrinia Nubilalis Hübner) Stres Tarama Parametreleri.  2nd Internatioanl Congress on Engineering and Architecture (ENAR), 1(1), 962-965. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5640488)
 11. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2019).  Farklı Sulama Düzeylerinde Doğrudan Ekim ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin Enerji Analizi.  2nd Internatioanl Conference on Energy Research (ENRES), 1(1), 41-45. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5640524)
 12. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2019).  The Studies to Create Irrigation Sechedule in Maize Plant.  International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), 1(1), 978-982. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5637234)
 13. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2019).  Investigation of Water-Yield Relationships in Maize Plant.  International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), 1(1), 875-878. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5637228)
 14. SALTUK BURAK,SOLAK MEHMET,UÇAK ALİ BEYHAN,BARAN MEHMET FIRAT (2019).  Üzüm (Vitis vinifera L.) Yetiştiriciliği Yapılan AlanlarınCoğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Haritalanması: Siirt Örneği.  International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), 1(1), 56-56. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5110340)
 15. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2018).  The Role and Importance of Sunflower Production in Food Consumption in Turkey.  International Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), 1(1), 318-320. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4698499)
 16. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2018).  Türkiyede Gıda Tüketiminde  Ayçiçeği Üretiminin Yeri Ve Önemi.  INTERNATIONAL CONGRESS ON FOOD, NUTRITION AND DIETETICS, GASTRONOMY RESEARCH (FONGAR) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4562313)
 17. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2018).  Ayçiçeğinde Sıcaklığın Verim ve Diğer Parametreler Üzerine Etkisi.  Internatioanl Congress on Engineering and Architecture (ENAR), 1(1), 2339-2342. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4704300)
 18. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2018).  Ayçiçeğinde Sıcaklığın Verim ve Diğer Parametreler Üzerine Etkisi.  INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND ANIMAL ARHITECTURE (ENAR) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4581474)
 19. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,GENÇOĞLAN CAFER (2018).  Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi ve AyçiçeğininSu Tüketimine Yönelik Çalışmalar.  International Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS), 116-120. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4562267)
 20. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,DEĞİRMENCİ HASAN (2018).  Türkiye’de Mısır Üretiminde Mevcut Durumun Belirlenmesi ve Mısırın Su Tüketiminin İrdelenmesi.  Internationam agriculture and animal sciences, 108-115. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4562238)
 21. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,GENÇOĞLAN CAFER (2018).  Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi ve Ayçiçeğinin Su Tüketimine Yönelik Çalışmalar.  Internatioanl Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS), 1(1), 114-118. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4698433)
 22. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,DEĞİRMENCİ HASAN (2018).  Türkiye’de Mısır Üretiminde Mevcut Durumun Belirlenmesi ve  Mısırın Su Tüketiminin İrdelenmesi.  Internatioanl Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS), 1(1), 106-113. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4698305)
 23. UÇAK ALİ BEYHAN,DEĞİRMENCİ HASAN,GENÇOĞLAN CAFER (2018).  Farklı Sulama Düzeylerinin Mısır Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides Lefebvre) Yoğunluğu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.  1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4562187)
 24. USTA SELÇUK,GENÇOĞLAN CAFER,GENÇOĞLAN SERPİL,UÇAK ALİ BEYHAN (2019).  Development of Software Tahat Can be to Determine the Amount of Daily Reference Evapotranspiration (ETo) in Codesys-st Programming Language.  Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi, 1(1) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5817653)
 25. GENÇOĞLAN CAFER,GENÇOĞLAN SERPİL,UÇAK ALİ BEYHAN,USTA SELÇUK (2018).  Preparation Steps of Irrigation Automation System for Fruit Trees..  International Agricultural Science Congress./vAN, 96-96. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4384514)
 26. UÇAK ALİ BEYHAN,ERMAN MURAT,ARSLAN HÜSEYİN,ARSLAN DOĞAN,İNAL BEHCET (2018).  Water-Yield Relationship on the Effects of Application of SunflowerGenotypes Deficit Irrigation.  International Agriculturel Science Congress, 1(1), 133-133. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4772356)5
 27. UÇAK ALİ BEYHAN,ARSLAN HÜSEYİN,ARSLAN DOĞAN,İNAL BEHCET,GENÇOĞLAN CAFER,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2018).  Ayçiçeğinde (Helianthusannuusl.) Kuraklığa Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi.  2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF), 1(1), 682-695. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4949210)
 28. UÇAK ALİ BEYHAN,ARSLAN HÜSEYİN,ARSLAN DOĞAN,GENÇOĞLAN CAFER,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2018).  Ayçiçeğinde Kuraklığa Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi.  2nd International Conference onAgriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF)2-5 April, 2018Çeşme-İzmir/Turkey (ICAFOF), 1(1), 681-692. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4562301)
 29. Sevim Behlül,Ayasan Tugay,KALİBER MAHMUT,Cengizhan Mizrak,Ergul Şerife,Ulger İsmail,Aykanat Sait,UÇAK ALİ BEYHAN (2016).  Effect of Varieties on Potential Nutritive Value of Barley Using In Vitro Methods and Gas Production Technique.  8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017, 2720 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3673107)
 30. SEVİM BEHLÜL,AYAŞAN TUGAY,KALİBER MAHMUT,MIZRAK CENGİZHAN,ERGÜL ŞERİFE,ÜLGER İSMAİL,AYKANAT SAİT,UÇAK ALİ BEYHAN (2017).  Effect of varieties on potential nutritive value of barley using in vitro methods and gas production technique..  8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017), 122 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4198421)
 31. UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT (2015).  The Negative Effects of High Temperature and Low Moisture on Aftercrop Silage Maize.  INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 1987-1992. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1740361)
 32. BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,SAVCI SERPİL,UÇAK ALİ BEYHAN,GÖKDOĞAN OSMAN (2015).  Evaluation of Agricultural Drought with GIS in Some Irrigation Areas  The Sample of Nevsehir Province in Turkey.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING – CAPPADOCIA, 1978-1986. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1740497)
 33. UÇAK ALİ BEYHAN,Çil Ayşe Nuran,Çil Abdullah,TURAN NİZAMETTİN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Oğuz Abdulrezzak (2014).  Farklı Zamanlarda Ekilen Ayçiçeği Bitkisinde Bitki Su Stres İndeksinin (CWSI) Belirlenmesi.  ULUSLARARASI MEZOPOTAMYA  TARIM KONGRESİ , 299-306. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3646776)
 34. Türkay  Mehmet Ali,Sarıhan   Hikmet,UÇAK ALİ BEYHAN (2011).  Development and Evaluation of a Maize Variety With Resistance Against Pink Sem Borer  Sesamia nanogrioides  and European Corn Borer  Ostrinia nubilalis.  Book of Extended Summaries for the Eleventh Asian Maize Conference, 93-94. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1006168)

Doç. Dr. Mehmet Fırat BARAN

 1. BARAN, M.F., , 2019, Kanola Hasadında Harmanlama Düzeninde Meydana Gelen Kayıpların Belirlenmesi, ISPEC, Uluslararası  Tarım ve Ulusal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran 2019, Cilt 1, Sayfa 352-377 Siirt, Türkiye
 2. KONURALP A.E, OZTURK, F., ESGİCİ,R, BARAN, M.F., , 2019, Siirt İlinin Hayvansal Yan Ürün Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi, ISPEC, Uluslararası  Tarım ve Ulusal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran 2019, Cilt 1, Sayfa 343-351Siirt, Türkiye
 3.  SOLAK, M., SALTUK, B., BARAN, M.F., , 2019, Siirt Tarımında Alet ve Makina Kullanım Projeksiyonu, ISPEC, Uluslararası  Tarım ve Ulusal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran 2019, Cilt 1, Sayfa 71-79,  Siirt, Türkiye
 4. BARAN,M.F, GÖKDOGAN,O, EREN, Ö, BAYHAN, Y., 2018, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çalışan Personellerinin Ekolojik ve Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi, International Congress on Animal and Sciences, ICAGAS, 2018, Antalya / TURKEY
 5. BARAN,M.F, EREN, Ö, GÖKDOGAN,O, OGUZ, H.İ., 2018    Determination of Energy Efficiency and Greenhouse Gas (GHG) Emission in Organic Almond Production in Turkey, Abstract book, Volume: 1, Page : 105, XIX. World Congress of CIGR (The International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering)  Antalya, TURKEY,  (CIGR-April 22-25, 2018)
 6. KAYA ,A.İ, BARAN,M.F, ERDOĞAN, O., GÖKDOGAN,O, 2018    Composite Material Utilization in Agriculture Machinery and Equipment, Abstract book, Volume: 1, Page:…. International Agricultural Congress, 09-12 May 2018,  Van/ TURKEY
 7. BARAN,M.F, GÖKDOGAN,O, KAYA ,A.İ, , O., H.İ. 2018, Projection of Agricultural Tools and Machinery Usage in Agriculture in Turkey, Abstract book, Volume: 1, Page :…,  International Agricultural Congress, 09-12 May 2018,  Van/ TURKEY
 8. ERDOĞAN,O, GÖKDOĞAN, O, BARAN, M. F, 2018, Status of Plant Protection Machinery in Turkey, Abstract book, Volume: 1, Page :405, The Internatinonal Conference on Materials Science Mechanical and Automation Engineerings and Technology in Çeşme-İzmir/ / TURKEY (IMSMATEC’18), April 10-12 2018
 9. GÖKDOĞAN, O, ERDOĞAN,O, BARAN, M. F, 2018, Historic Development of Tractors and Agricultural Machinery in Turkey, Abstract book, Volume: 1, Page: 406,  The Internatinonal Conference on Materials Science Mechanical and Automation Engineerings and Technology in Çeşme-İzmir/ / TURKEY (IMSMATEC’18), April 10-12,  2018
 10. GÖKDOĞAN, O, BARAN, M. F,  , ERDOĞAN, O 2018, Studies of Energy Output / Input Analysis on Organic Agricultural Production, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 55, 2-5 April 2018, Ceşme-İzmir/ / TURKEY
 11. KUZUCU, M., GÜNEŞ, A, BELLİTÜRK, K., BARAN,M.F, 2018    The Effec to Fertilisation on Productıvıty of Pıstachıo Under Dry Condıtıons , International Agricultural Congress, 09-12 May 2018,  Van/ TURKEY
 12. BAŞOĞUL, Y.,  BARAN,M.F,  KAYA ,A.İ,    ENGİN,K.E., LÜLE, F.,  GÖKDOGAN,O., 2018  Projection of Agricultural Tools and Machinery Usage in Agriculture in Adiyaman , 1st. International Gap Agriculture and Livestock Congress April 25-27, 2018 Sanlıurfa, TURKEY
 13. OĞUZ, H.İ, İÇEL, G., GÖKDOĞAN, O, BARAN, M. F, 2017, The Effect of Climate Change on Productivity in Lemon Production in Some Provinces in the Mediterranean and Aegean Regions, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 1120, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY
 14. GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2014, Agricultural Mechanization Properties of the Middle East Anatolia Region of the Turkey , International Mesopotamya Agriculture Congress, 22-25 September,  İMAC- Page: 234, 2014, Diyarbakır /TURKEY
 15.  GÖKDOĞAN, O, İNCİ, H, BARAN, M. F, AYAŞAN, T, 2018, Studies of Energy Efficiency (Energy Output / Energy Input)on Animal Raised, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 38, 2-5 April 2018, Ceşme-İzmir/ / TURKEY
 16. GÖKDOĞAN, O,  BARAN, M. F, 2017, Important and Used Indicators in Determination of Energy Use Efficiency of Agricultural Production, I. International and Vocational Studies Abstract book, Volume: 1, Page: 441, 05-08 October 2017, Capadocia / TURKEY
 17. GÖKDOĞAN, O,  BARAN, M. F, 2017, Change in Engineering Education of Turkey: Agricultural Machinery and Technologies Engineering,  13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & International Workshop on Precision Agriculture, September, 13-15 , 2017, İZMİR
 18. BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O. 2017 Energy Balance in Production of Chickpea in Turkey: A Study Performed in Adıyaman Province, 8th International Conference on Biosystem Engineering, Abstract book, Volume: 1, Page: 139, 11-13  May 2017,  TARTU, ESTONIA
 19. BARAN, M. F, OĞUZ, H.İ, ERDOĞAN, O., GÖKDOĞAN, O, 2017, Determination of Almond Production Potential in Adıyaman Province, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 523, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY
 20. BARAN, M. F, OĞUZ, H.İ, GÖKDOĞAN, O, 2017, Potential of Pomegranate Growing in Adıyaman Province, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 525, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY
 21. GÖKDOĞAN, O, ERDOĞAN, O., BARAN, M. F, 2017, Studies of Energy Use Efficiency on Field Crops Production, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 320, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY
 22. GÖKDOĞAN, O, ERDOĞAN, O., OĞUZ, H.İ, BARAN, M. F, 2017, Studies of Energy Use Efficiency on Fruit Production, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 319, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY
 23. OĞUZ, H.İ, GÖKDOĞAN, O, BARAN, M. F, 2017, Apple Production Potential in Central Anatolia Region, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 153, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY
 24. ERDOĞAN, O., GÖKDOĞAN, O., BARAN, M. F, 2017, Pesticides Used in Agricultural Production in AYDIN Province, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 309, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY
 25. SOGUKPINAR, H, BOZKURT, İ, BARAN, M.F., TURKMENLER, H., PALA, M., ENGIN, K.E.,5, KAYA, A.İ, 2015, Wind Turbine Blade Design And Production by Using Aluminum, International Congress on Natural Sciences and Engineering, Abstract book, Volume: 1, Page: 19, 09-13 September, SARAYEVO, (Abstract),  2015.
 26. LULE, F., YARŞİ, G., ZORLU, K., BARAN, M.F, ASLAN, M., 2014 , The Evalation od Adiyaman Soil as Vegetable And Fruit Growing and Mechanization, 7th Annual İnternational Symposium on Agriculture, Agricultural Abstracts, Volumu:1, page:52, 14-17 July, Athens, GREECE. (Abstract), 2014
 27. GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2014, Agricultural Mechanization Level and Characteristics of Southeastern Anatolia Region , 12th İnternational Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Volume:1 , Page: 324-329  , 3-6 September,  ADAGENG-2014, Capadocia /TURKEY
 28. BARAN, M.F., DURGUT, R.M., AYDIN, B., KAYİŞOĞLU, B., 2014, Determination of  Energy Using Efficiency in Second Crop Maize Production in Kırklareli, 12th İnternational Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Volume:1 , Page: 116-121  , 3-6 September,  ADAGENG-2014, Capadocia /TURKEY
 29. BARAN, M.F, ÜLGER, P, 2011, The Reason For Harvest Combine More Losses In Grain, 11thİnternationalCongress on Mechanization and Energy in Agriculture, 2011- page 198-202. İSTANBUL.
 30. SALTUK B.,SOLAK M.,UÇAK A. B.,BARAN M. F. (2019).  Üzüm (Vitis vinifera L.) Yetiştiriciliği Yapılan AlanlarınCoğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Haritalanması: Siirt Örneği.  International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), 1(1), 56-56. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5110340)

Doç. Dr. Burak SALTUK

 1.  Atılgan A., SALTUK, B., Öz, H., Yucel,A.,  2015. Determınatıon of Heatıng and Coolıng Day Data For Tomato Plant: Adana Case Sixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015 Original scientific paper 10.7251/AGSY15051711A 1711-1718
 2. Atılgan, A., SALTUK, B., Oz, H., Selcuk, M.F., Köse, N., 2015.  Management of Manure From Lıvestock Housıng and Its Envıronmental Potential Impact on Ceyhan and Seyhan Rıver Sixth International Scientific Agricultural Symposium Agrosym 2015. Original scientific paper 10.7251/AGSY15051718A 1718-1723
 3. Atılgan, A., SALTUK, B.,  Oz, H.,  Artun, O., 2016. Management of Manure From Lıvestock Housıng In Tigris Basin and Its Envıronmental Potentıal Impact engineering for rural development 2016 Jelgava, 25 - 27.05.2016.Original scientific paper http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2016/Papers/N095.pdf
 4.  Atılgan, A., Yücel A., SALTUK B. 2018. Determination of Heating and Cooling Degree-Day Values Heating and Coolıng-Days In Broiler Husbandry:Central Anatolian Case Engineering for Rural Development Jelgava, 23. 25.05.2018 http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2018/Papers/N229.pdf
 5. SALTUK, B., Solak, M., UÇAK, A.B., BARAN, M.F., 2019. Mapping of Grape (Vitis vinifera L.) Cultivated Areas with Geographical Information Systems (GIS): Siirt Case International Congress on Agriculture and Forestry Research Marmaris (Turkey)
 6. SALTUK, B., 2019. Structural Analysis of Greenhouses; Example A study from Turkey's Mediterranean Coast. International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR) Marmaris / Turkey, 8-10 April 2019 page: 935-942 (Full Text)
 7. SALTUK, B., 2019. Construction Problems in Mediterranean Greenhouses and Suggestions for Solutions International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR) Marmaris / Turkey, 8-10 April 2019 page: 943-950 (Full Text)
 8. SALTUK, B. 2019. Greenhouse Potential of Siirt Province, Development Opportunities and Recommendations to Producers. ISPEC International Congress on Agriculture and Rural Development 10-12 June 2019, Siirt.(Full Text)
 9. Solak, M., SALTUK, B., BARAN, M.F. 2019. Siirt Projection on the Use of Tools and Machinery in Agriculture ISPEC International Congress on Agriculture and Rural Development 10-12 June 2019, Siirt.(Full Text)
 10. AYDIN, Y., SALTUK B., ATILGAN A., YÜCEL A., ÖZRENK K. 2016. Irrigation Facilities, Problems and Solutions Concerning Pistachio Growing in Siirt Region  ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 AgroLife Scientific Journal-Volume 5 Number 1, 2016, Bucharest/ROMANIA
 11. SALTUK, B., Artun, O., Atılgan, A., AYDIN, Y., Ceylan, C., 2016. Determination of the Potential Growing Areas for Siirt Pistachio (Pistacia Vera), Tayfi Grape (Vitis Vinifera L.) and Zivzik Pomegranate (Punica Granatum L.) in Siirt Province (Poster). VII International Scientific Agricultural Symposium, Agrosym 2016. October 06-09, 2016 Jahorina/SARAJEVO
 12. SALTUK, B., Atılgan, A., AYDIN, Y., Koca, Y.K., Köse, N., 2016. Manure from Lıvestock Farmıng in the Euphrates Basın and Its Potentıal Envıronmental Impact on Water Resources. ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 AgroLife Scientific Journal, Bucharest/ROMANIA
 13. AYDIN, Y., Mikail, N., Pakyürek, M., SALTUK, B., Seven, M., 2017. Water-Yield Relationship of Zivzik Pomegranate under Deficit Irrigation Conditions. Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation&Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, 81-86, 2017, Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064
 14. SALTUK, B., Mikail, N., Atılgan, A., AYDIN, Y., 2017. Comparison of the Heating Energy Requirements of the Greenhouses in the Tigris Basin with Antalya Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation&Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, 65-70, 2017 Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064
 15. AYDIN, Y., SALTUK, B. 2018. Determination of Irrigation Tendency of Siirt Regional Pistachio Producers. 1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation. 26-28 September 2018, Antalya (Özet Bildiri)


 

 

Arş. Gör. HALİS SEÇME
Güncelleme : 2.09.2020 10:40:41